City - Website chính thức của nhà cái uy tín (Việt Nam)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN nhà cái uy tín city NHIỆM KỲ 2023-2028

Sáng 25/3/2023, Công đoàn nhà cái uy tín city long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Huỳnh Văn An thực hiện nghi thức khai mạc – Chào cờ tiến hành đại hội

Công đoàn Công ty CP Bao Bì Vafaco có 73 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19,  nhưng đội ngũ CB ĐVCĐ Công ty vẫn luôn là lực lượng nồng cốt trong các phong trào thi đua, phát huy quyền tập thể, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính tại Công ty.

Đồng chí Trương Thị Bích Thảo  báo cáo tình hình hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Triệu Bảo Nghị báo cáo kiểm điểm hoạt động BCH công đoàn NK 2018-2023

Đồng chí Trương Ngọc Ánh Thy báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các tổ công đoàn cho bản dự thảo báo cáo và phương hướng 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì Vafaco nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, vận động toàn thể công đoàn viên phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ổn định được việc làm, thu nhập và đời sống của CB ĐVCĐ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Công đoàn Tổng Công Ty Văn Hóa SG phát biểu vào chỉ đạo

Là đơn vị cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối nhưng các cam kết theo “Thỏa ước lao động tập thể” về tiền lương, tiền thưởng, các đảm bảo xã hội đều được BCH Công đoàn phối hợp cùng chính quyền kiểm tra, giám sát thực hiện bằng hoặc cao hơn các mức quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh tặng quà động viên BCH công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đã tích cực đóng góp trong đại dịch Co-vid 19

Đạt được kết quả, thành tích như đã nêu trên là nhờ sự chỉ đạo của BGĐ – Cấp ủy Công ty, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn và đặc biệt là tinh thần hăng say lao động, nỗ lực phấn đấu không quản ngại ngày đêm sẵn sàng tăng ca sản xuất để thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị. Mặc dù còn nhiều hạn những chế cần khắc phục để xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước song các đóng góp tích cực của đội ngũ CB ĐVCĐ Công ty trong nhiệm kỳ qua rất đáng biểu dương và trân trọng.

Phương hướng  của Công Đoàn trong nhiệm kỳ tới được BCH chú trọng như sau:Phối hợp với Ban điều hành Công ty thực hiện xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho Người lao động yên tâm sản xuất, các chế độ phúc lợi được duy trì và bổ sung thêm khi điều kiện phát triển của Công ty thật sự ổn định.

73 CĐV Công ty Vafaco tại đại hội đã nhất trí với kết quả bầu cử 

Đồng thời thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau: :Phối hợp tốt giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn theo nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của Người lao động, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNV, tiền lương, BHXH,…. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.Phối hợp cùng doanh nghiệp về công tác đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng tay nghề đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.Tham gia xây dựng Văn hoá doanh nghiệp.Phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo ĐVCĐ xuất sắc giới thiệu cho tổ chức Đảng.Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công đoàn; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Người lao độngTiếp tục thực hiện chỉ thị 05/CT-TW, chỉ thị chủa Ban chấp hành TW về việc “Tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tổ chức các hoạt động Văn thể mỹ nâng cao tinh thần cho người lao động, tạo sân chơi bổ ích sau những giờ làm việc vất vả,…

BCH Công đoàn mới ra mắt- Đồng chí Trương Thị Bích Thảo đã vinh dự tái đắc cử và tiếp tục vị trí chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

BGĐ công ty chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

Đồng chí Lê Thị Minh Liễu thông qua Nghị quyết đại hội

BCH nhiệm kỳ mới chụp hình cùng Chủ tịch Công Đoàn TCT Văn Hóa SG, Bí thư Chi bộ và Ban Giám Đốc công ty Vafaco

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-223

  • Hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 : đạt 100%
  • Xây dựng Tổ Công đoàn “Vững mạnh xuất sắc” : đạt 90%
  • Phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” : đạt 100%
  • Giới thiệu Công đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng :01-03 người
  • Phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” năm 2023 

Với tinh thần ” Đổi Mới – Dân Chủ – Đoàn Kết – Phát Triển “, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần bao bì Vafaco nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công, tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 5 đồng chí:

  1. Đồng chí Trương Thị Bích Thảo –  Chủ tịch
  2. Đồng chí Hồ Xuân Cảnh – Phó chủ tịch
  3. Đồng chí Triệu Bảo Nghị – Ủy viên
  4. Đồng chí Trương Ngọc Ánh Thy – Ủy viên
  5. Đồng chí Diệp Vĩnh Thuận – Ủy viên

Trong đó đồng chí Trương Thị Bích Thảo nắm vị trí chủ tịch công đoàn cho nhiệm kỳ này.

Trả lời